Składki za rok 2018

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, przypominamy o zapłaceniu składek za rok 2018 oraz zaległych do 31 marca 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że zgodnie §19 pkt. 2 Statutu PTT, w przypadku nieopłacania składki przez okres 2 lat Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków. Aby ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet Członków (zgodnie z §20 pkt. 5 Statutu) należy uzupełnić zaległe składki. Brak opłaconych składek uniemożliwia min. branie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków PTT. 

Opłać Składkę


 

Dowiedz się więcej

Zarys Endokrynologii Klinicznej

Zapraszamy do zakupu Zarysu Endokrynologii Klinicznej pod redakcją prof. dr hab. med. Anhellego Syrenicza.

Zarys endokrynologii klinicznej, książka napisana przez profesora Anhellego Syrenicza i jego zespół, jest podsumowaniem doświadczeń szczecińskiego ośrodka akademickiego z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć endokrynologii polskiej i światowej. Zapraszamy do zakupu książki, za jedynie 99,00 PLN.

KUPUJĘ

 

 

 

 

 

 


 

Dowiedz się więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTT

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289080, niniejszym zawiadamiam, że zwołuje zgodnie z §27, § 28 i §53 Statutu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (”Zgromadzenie”) w pierwszym terminie na dzień 7 grudnia 2017 r. o godz. 13:00, a w przypadku braku kworum (zgodnie z §30 Statutu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego)  w drugim terminie na dzień 7 grudnia 2017 r o godz. 13:15 w Copernicus Toruń Hotel Bulwar Filadelfijski 11- Sala Wykładowa.

Dowiedz się więcej