Zarys Endokrynologii Klinicznej

Zarys Endokrynologii Klinicznej

Zapraszamy do zakupu Zarysu Endokrynologii Klinicznej pod redakcją prof. dr hab. med. Anhellego Syrenicza.

Zarys endokrynologii klinicznej stanowi cenne uzupełnienie publikacji endokrynologicznych dostępnych na krajowym rynku wydawniczym. Z uwagi na obszerność zagadnień i objętość dzieła można je potraktować jak endokry-nologię kliniczną, a nie zarys. Książka zawiera wszystkie aktualne zagadnienia endokrynologiczne, a dodatkowo został umieszczony rozdział poświęcony zaburzeniom gospodarki węglowodanowej, gdyż główny autor i jednocześnie redaktor naukowy – prof. Anhelli Syrenicz, specjalista nie tylko z endokrynologii, ale także z diabetologii, stoi na stanowisku, że diabetologia stanowi nieodłączną część endokrynologii. „Zarys endokrynologii klinicznej” jest dziełem jednego ośrodka akademickiego – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Stanowi podsumowa-nie doświadczeń pracowników Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM w diagnostyce i leczeniu chorych z zaburzeniami endokrynologicznymi, jak również uwzględnia dokonujący się postęp w endokry-nologii zarówno w Polsce, jak i na świecie. Książka przeznaczona jest nie tylko dla endokrynologów, ale także dla ginekologów, specjalistów chorób wewnętrznych, pediatrów i lekarzy rodzinnych, jednak należy podkreślić, że będzie także bardzo pomocna w szkoleniu studentów medycyny. To bardzo wartościowa pozycja na rynku wydawniczym przydatna lekarzom wielu specjalności medycznych, bardzo istotna w ich procesie edukacyjnym. 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak 

 


Aby dokanać zakupu prosimy "kliknąć" na cenę w odpowiednim wariancie podanym w poniższej tabeli.

Odbiór osobisty*

99,00 PLN**

Przesyłka kurierska

119,00 PLN**

INFORMUJEMY, ŻE ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PO 31.07 BĘDĄ REALIZOWANE WE WRZEŚNIU.

*Odbiór osobisty możliwy w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin tel. 91 425 35 40

** Po dokonaniu opłaty prosimy o podanie danych do rachunku, a w przypadku wyboru opcji dostawy kurierem adresu do doręczenia wraz z nr telefonu na adres: sekretariat@ptt.edu.pl