VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Kolejny, VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego odbędzie się w Bydgoszczy.  Będzie to wyjątkowe wydarzenie w życiu Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Zjazd będzie szczególnym miejscem spotkania się wielu wybitnych tyreologów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych i pozwoli na wymianę doświadczeń kliinicznych oraz eksperymentalnych na polu tyreologii.
 

Zaplanowane sesje plenarne, wystąpienia ustne i plakatowe będą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na polu klinicznych i eksperymentalnych problemów tyreologicznych. Tematyka VII Zjazdu PTT w Bydoszczy obejmie najnowsze zagadnienia dotyczące fizjologii i patologii gruczołu tarczowego. Zagadnienia etiopatogenezy chorób tarczycy w aspekcie molekularnym i genetycznym, a także klinicznym będą podstawą do praktycznego  rozpatrywania chorób gruczołu tarczowego.

Oprócz prezentowanych wykładów przez krajowych i zagranicznych wykładowców przewidziane są  ustne i plakatowe wystąpienia polskich naukowców zajmujących się problematyką tyreologiczną. Stąd też serdecznie zapraszam do nadsyłania prac oryginalnych do prezentacji w sesjach ustnych lub plakatowych.

Do zobaczenia w Bydgoszczy!

Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz
Przewodniczący Komitetu Naukowego

POBIERZ PROGRAM

INFORMACJE

  • Data: 03 – 05 października 2019 r.
  • Miejsce: Bydgoszcz